mbm förlag
International Rights
   
 

Besöksadress:
MBM Förlag
c/o K22
Krukmakargatan 22, 118 51 Stockholm
Tel: +46 (0)73 979 47 80
E-post: kontakt@mbm-forlag.com
 
Försäljning
Micael Bäckström 073-979 47 80
E-post: micael.backstrom@mbm-forlag.com

Bokhandelsbeställningar
och distribution

Förlagssystem
Tel 08-657 95 00
order@forlagssystem.se
www.forlagssystem.se
 

Vill du få nyheter
från MBM Förlag?

Klicka här för att börja eller avsluta en prenumereration på MBM Förlags nyhetsbrev.